17 Octombrie, 2021

Info titlu stanga

Scoala Gimnaziala nr. 37 Constanta
Adresa: Str. Arcului nr. 8, Constanta

Info titlu dreapta

Telefon: 0341427405
e-mail: sc37cta@yahoo.com

Resurse umane

 Descarca documentul : Personalul Scolii

 

                                       Personalul Școlii Gimnaziale nr. 37 Constanța

1

Comisia metodică a învățătorilor:

Halep Elena- PREG. A

Grumăzescu Silvica- PREG. B

Petre Georgeta – PREG. C

Alexandrescu Elena Daniela- PREG. D

Marin Georgiana – I A

Buțu Mirela – I B

Făget Cristina Mihaela - I C

Balotă Viorica - I D

Ciucă-Banucu Cosmin – II  A

Brighilă Silvia –  II B

Găzdaru Elena – II  C

Iancu Liliana –  II  D

Dinescu Laura Magdalena – III A

Buruiană Camelia – III B

Zaharia Alina Manuela – III C

Cojocaru  Elena – III D

Pocea Alina – IV A

Jagura Olimpia – IV B

Gheorghe Luminiţa –  IV C

Deaconeasa Verginica -  IV D

Doroş Georgeta Corina – IV E

2

Comisia metodică a diriginților:

Refi Nirvana- VA

Georgescu Violeta- VB

Iordache Simona Nicoleta- VC

Minciu Nicoleta- VD

Orzaru Alina- VI A

Manole Mihaela – VI B

Negrușer Niculina - VI C

Apostu Corina – VI D

Stanciu Lavinia – VII A

Proca Elena Maria – VII B

Achim Diana – VII C

Herciog Dorina – VII D

Gurău Alexandrina Roxana - VIII A

Gheorghiţă Mioara - VIII B

Pătraşcu Neli Claudia - VIII C

Eftimie Mihaela - VIII D

3

Comisia metodică a profesorilor de  Limbă şi comunicare/ Catedra de lb.română şi lb.maternă turcă/Catedra de limbi moderne

Achim Diana

Eftimie Mihaela

Marcoşanu  Iuliana

Radu Liliana Simona

-  Mocanu Vasile

-  Jianu Cătălina

-  Popa Ana Maria

Omer Ozgean

Orzaru Alina

Apostu Corina

Cacioianu Ioana

Manole Mihaela

Refi Nirvana

Stan Carmen Iuliana

Socaciu Ingeborg

4

Comisia metodică a profesorilor de  Ştiinţe/Catedrele de Matematică, Fizică,Chimie,Biologie,Educ.tehnologică şi informatică

Constantin  Gabriela

Proca Elena Maria

Fulga Nicoleta

Ciorabai  Sezen

Ştefan Aurora Veronica

Avram Manuela Viorica

Șerban Mariana

Florea Mihaela Cristina

Negruşer Niculina

Giurcă  Viorica

5

Comisia metodică a profesorilor de Om şi societate/ Catedrele de Istorie şi C.Civ.,Geografie şi Religie 

Gheorghiţă Mioara

Feodor Mioara Ştefania

Dascălu Vicenţiu Armand

Minciu Nicoleta

Herciog Dorina

Iordache Simona Nicoleta

Pătraşcu Neli Claudia

6

Comisia metodică a profesorilor de  Arte şi Educaţie fizică/Catedrele de Arte(ed.muzicală şi ed.plastică) şi Educaţie fizică

Gurău Alexandrina Roxana

Stanciu  Lavinia

Georgescu Violeta

Abramiuc Alexandru Doru

Filip Mariana

Pîslaru Robert-Mihail

 

  

 

Anexa nr.2  la Decizia nr. 31  din 04.09.2020 de constituire a catedrelor / comisiilor metodice

Privind stabilirea responsabililor pe domenii de activitate

Nr.crt.

COMISIA

    RESPONSABIL

1

Comisia metodică a învățătorilor:

-   Preg. – Alexandrescu Elena Daniela

-   I-II – Făget Cristina Mihaela

-   III-IV – Zaharia Alina

2

Comisia metodică a diriginților:

-   Iordache Simona Nicoleta

3

Comisia metodică a profesorilor de Limbă şi comunicare / Catedra de lb.moderne:

-   Achim Diana-lb.romana

- Popescu Alexandra- lb.moderne

4

Comisia metodică a profesorilor de  Ştiinţe

-   Proca  Elena Maria

5

Comisia metodică a profesorilor de  Om şi societate

-   Gheorghiţă  Mioara

6

Comisia metodică a profesorilor de  Arte şi sport

-   Georgescu Violeta

7

Comisia pentru asigurarea calității:

-   Iancu Liliana

8

Comisia  pentru  prevenirea şi  eliminarea  violenţei, a  faptelor  de  corupție  şi  discriminare în  mediul  şcolar şi  promovarea  interculturalităţii:

-   Brighilă Silvia

9

Comisia pentru programe și proiecte educative:

-   Buruiană Camelia

10

Comisia pentru formare continuă:

-   Eftimie  Mihaela

11

Comisia pentru Curriculum:

-   Marcoşanu Iuliana

12

Comisia pentru orar:

-   Constantin Gabriela

13

Comisia pentru burse și programe sociale (Elevi cu cerinte speciale,Rechizite scolare, ”Euro 200”):

-   Moldovanu Paula

14

Responsabil PSI

-   Abramiuc  Alexandru Doru

15

Responsabil SNAC

-   Dinescu Laura Magdalena

16

Responsabil protecţia  muncii

-   Marcoşanu Iuliana

17

Resonsabil imaginea scolii

-   Florea Mihaela Cristina

18

Responsabil Consiliul elevilor

-   Popescu - Colţa Alexandra

19

Responsabil proiecte și programe europene

-   Constantin Gabriela

20

Responsabil absenteism

-   Moldovanu Paula

21

Responsabil SIIIR

-   Țene Laurențiu Sorin

22

Responsabil  olimpiade  scolare

-   Buruiană Camelia

23

Responsabil manuale

-   Alexa Simona Anca

24

Responsabil întocmire ROI

  - Marcoşanu Iuliana

 

DIRECTOR,                                                              SECRETAR  ŞEF,

 

            Prof. MARCOŞANU  IULIANA                                             MOLDOVANU PAULA